Činnosti firmy:

Projektová činnost ve výstavbě
projekty občanských a průmyslových staveb

Projekty požárně bezpečnostního řešení
expertizní výpočty pro dimenzování požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů

Znalecké posudky – obor požární ochrana
znalecké posudky, expertízy, audity a poradenství v oboru požární ochrana

Projekty elektronických zabezpečovacích systémů (EPS, EZS, CCTV, strukt.kabeláž atd.)

Správa a údržba dokumentace, pořizování pasportů a digitální dokumentace, digitální archív dokumentace
digitální zaměření a zpracování v ACAD, skenování výkres.dokumentace na velkoformát. skeneru, vektorizace, zpracování v ACAD

Inženýrská činnost v investiční výstavbě
inženýring projektů občanských a průmyslových staveb, autorské dozory

Poskytování služeb v oblasti požární ochrany
dokumentace požární ochrany

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
výkon činnosti bezpečnostního technika, bezpečnostní audity, zavádění dokumentace BOZP, analýza rizik, kategorizace prací apod.

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
provádění občanských a průmyslových staveb se zaměřením na :
 • požárně dělicí konstrukce nenosné – EI30 – EI180
  sádrokartonové systémy KNAUF, RIGIPS, LAFARGE, systémy AMF
 • protipožární ucpávky – EI30 – EI120
  ucpávkové systémy kabelových tras – systémy HILTI, PROMAT, INTUMEX
  vzduchotechniky – systémy HILTI, PROMAT
  zdravotechniky – systémy HILTI, PROMAT
 • protipožární úpravy nosných konstrukčních prvků – R15 – R180
  ocel – omítkoviny, obklady, nátěry
  dřevo - omítkoviny, obklady
  železobeton - omítkoviny, obklady
 • speciální protipožární provedení VZT rozvodů – systémy PROMAT, GRENA
Výkon vedoucího kontrolního technika požár.prostředků a zařízení
certifikovaná kontrolní činnost požár.prostředků a zařízení

Provádění fotoluminescenčních nátěrů
provádění speciálních fotoluminescenčních nátěrů „EverGlow“, bezpečnostního a evakuačního značení únikových cest

Zprostředkovatelská činnost
kompletace stavebních zakázek

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
kompletace stavebních zakázek