Pro Unie, s.r.o

Společnost PRO UNIE s.r.o. byla založena v roce 1995 projektanty projekčních firem TECHNOPROJEKT, STAVOPROJEKT resp. Vítkovice-DIZ.

Profil společnosti dodávek se vyvíjel od zajišťování komplexních projekčních a iženýrských služeb (objekty bytové a občanské výstavby, telekomunikační sítě apod.) až ke speciálním zakázkám zahrnujícím analýzu požární bezpečnosti bytových objektů a komplexů občanské výstavby a průmyslových areálů, přes speciální dodávky požárně bezpečnostních systémů a konstrukcí firem PROMAT, INTUMEX. KNAUF, THERMATEX. Na dalších stranách je naše činnost uvedena podrobněji.

Reference